Vårt arbetssätt

PROJEKTERING OCH TILLVERKNING

Möte hos er


Vi kommer till er för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar era tankar, önskemål och förutsättningar. Sedan tar vi  tillsammans fram ett utkast till ert hus.

Bygglov / Bygganmälan


När ni är helt nöjda med utformningen ert hus så måste ni ansöka om bygglov vid fritidshus eller göra en bygglovsanmälan vid attefallshus. Självklart kan vi hjälpa er i denna process med ritningar och underlag!

Beställning


Efter att ni har fått bygglov / bygglovsanmälan godkänd och vi har gjort de sista finjusteringarna av huset, så upprättar vi en skriftlig beställning med fast pris.

Tillverkning av huset


Om ett hus från CA-boden har valts så tillverkas det i deras fabrik i Härnösand. Normal leveranstid är sex veckor från det vi har mottagit den skriftliga beställningen påskriven. 

MONTERING OCH BYGGARBETEN

Grundarbeten


Under tiden huset tillverkas påbörjar vi vanligvis arbetet med grunden, plintgrund eller betongplatta på mark. Dessutom gräver vi och drar rör för el, vatten och avlopp om det är så att ni vill ansluta för detta.

Vädersäkert hus


Om ni önskar montage till "vädersäkert hus" så monterar vi modulerna för golv och väggar, reser takstolar och lägger råspont och underlagspapp samt sätter in ytterdörr och fönster.

Stomkomplettering


Förutom det som redan ingår i "vädersäkert hus" så färdigställer vi allt utvändigt med takbeklädnad, hängrännor och stuprör, foder etc. Invändigt isolerar vi och sätter panel i tak samt väggbeklädnad, reser innerväggar med mera.

Nyckelfärdigt hus


Vi utför gärna det sista i huset för att det skall bli nyckelfärdigt. Det varierar förstås beroende på huset men det kan vara utvändig målning, invändig målning/ tapetsering, lister, montering av kök och badrum.

VÅRT ARBETSSÄTT